Meetbouten Amsterdam

Het plaatsen van meetbouten en is een zeer voordelige manier om de fundering te onderzoek. Dure funderingsinspecties en graafonderzoeken zijn dan vaak niet meer nodig. En dat scheelt u heel veel geld ! Voor 999 euro inclusief btw wordt u huis rondom in de meetbouten gezet en weet u al binnen 1 jaar of de fundering van uw huis in orde is of niet.

U vraagt zich natuurlijk af of funderingsherstel echt noodzakelijk is of niet. Want voor dat u 100.000 euro of meer gaat uitgeven wilt u zeker weten of u iets aangepraat wordt. Een bekende uitspraak is METEN IS WETEN. De meetboutgegevens geven u een uitstekende analyse van de staat van de fundering en neemt veel discussies weg.

Meetbouten (roestvast stalen boutjes met een doorsnede van 6 mm) zijn op ongeveer een halve meter van het maaiveld geplaatst in de gevel.
Meetbouten worden door een landmeetkundige geplaatst.

De prijzen voor het plaatsen en het opnieuw inmeten van meetbouten liggen beduidend lager dan de grotere ingenieurs bureaus.

Het plaatsen van een meetbout heeft geen gevolgen voor het pand. Er wordt slechts een klein gaatje in een gevelsteen geboord.

De meetbouten worden ten opzichte van een vast punt ‘ingemeten’, zodat de hoogte vastgesteld kan worden. De eerste meting, de zogenaamde nulmeting, is het uitgangspunt voor het beoordelen van eventuele (ver)zakkingen. In principe zijn sindsdien drie herhalingsmetingen uitgevoerd. Het verschil tussen de nulmeting en de herhalingsmeting is een maat voor het zettingsgedrag.

Mocht u het vermoeden hebben dat uw huis funderingsproblemen heeft geef dan niet meteen veel geld  uit aan een duur funderingsonderzoek maar laat meetbouten plaatsen.
Heeft u vragen over meetbouten of het meetbouten rapport dat de makelaar u heeft overhandigd bel dan Fred Tokkie 020-7736842

Onze landmeetkundigen kunnen diverse metingen voor u uitvoeren.

Deformatiemeting in Z-richting (verticale vlak)

Met een zeer hoge nauwkeurigheid vaststellen van mogelijke zakking van een object. Door het uitvoeren van een 0-meting en  één of meerdere herhalingsmetingen is het mogelijk een inzicht te krijgen in het zakkingverloop en/of zakkingtempo.

Deformatiemeting in XY-richting (horizontale vlak)

Het vaststellen van een mogelijke verplaatsing van een gebouw of object. Door het uitvoeren van een 0-meting en één of meerdere herhalingsmetingen is het mogelijk een inzicht te krijgen in het verplaatsingverloop en/of verplaatsingtempo.

Splitsingsmetingen

Het uitvoeren van metingen ten behoeve van het verkrijgen van een splitsingsvergunning ten behoeve van het splitsen van een pand.

Lintvoegmeting

Het meten van een voeglijn met als doel het bepalen van de scheefstand van een gebouw.

Vloerwaterpassing

Het meten van een vloer met als doel het bepalen van de scheefstand van deze vloer.

NAP-waterpassing

Het meten van de hoogte ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Funderingsonderzoek

Funderingsinspectie volgens richtlijn F3OHet inmeten van bestaande funderingsconstructies en het leveren van een advies hierover volgens richtlijn F3O.

Scheurmeting

Het registreren van een beweging van een scheur met behulp van een scheurmeter in bijvoorbeeld metselwerk.

Peilbuizen

Het plaatsen van peilbuizen ten behoeve van o.a. het monitoren van de grondwaterstand.

Wijkingsmeting

Wijkingmetingen worden uitgevoerd om het voor- of achterover hellen van bijvoorbeeld een gevel(vlak) in kaart te brengen.

Kadastrale meting

Het inzichtelijk maken van kadastrale grenzen op locatie.